1.Ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας ανανεωτικών σχολών προπονητών τριετίας 2019-2021 (σύμφωνα με την Νο6/20.12.2017 απόφαση της Ε.Ε./Ε.Π.Ο.) σε συνεργασία με τις Ε.Π.Σ.. Υποχρεωτική είναι η παρακολούθηση των εν λόγω επιμορφωτικών σχολών από όσους προπονητές ολοκλήρωσαν τα μαθήματα σχολών προπονητών Ε.Π.Ο. και UEFA μέχρι 31/12/2017. Τα παράβολα συμμετοχής όσων ολοκλήρωσαν τις Σχολές μέχρι 31/12/2016 καθορίζονται στα 40 € για τους προπονητές UEFA C’, 80 € για τους προπονητές UEFA B’ και 120 € για τους προπονητές UEFA A’. Για τους προπονητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτηση τους από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017 τα παράβολα συμμετοχής καθορίζονται σε 20 €, 30 € και 40 €, αντίστοιχα. Τα παράβολα θα εισπράττονται από τις ΕΠΣ, οι οποίες θα καλύπτουν τα έξοδα των σχολών. Η έκδοση των πιστοποιητικών παρακολούθησης των εν λόγω σχολών από την αρμόδια Διεύθυνση της Ε.Π.Ο. θα είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστέλλουν στον σύνδεσμο μας ο οποίος σε συνεργασία με την Ε.Π.Σ.Α. (έπειτα από την ανακοίνωση για λειτουργία σχολής από την ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο.) αίτηση συμμετοχής και φωτοτυπία διπλώματος ή πιστοποιητικού παρακολούθησης για να προγραμματιστεί η συμμετοχή σας στα αναθεωρητικά σεμινάρια ταυτοτήτων 20 ωρών.