ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη και οι φίλοι του Αθλητικού Συλλόγου Ηλιούπολης Χαραυγιακός σε Τακτική Γενική Συνέλευση
στις 30 Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 6.15 μ.μ.
στο Δημαρχείο της Ηλιούπολης,
Θέατρο Δήμου Ηλιούπολης, Σοφοκλή Βενιζέλου 112-114
(είσοδος από την οδό Κουντουριώτη)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λογοδοσία πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οικονομικός απολογισμός της προηγούμενης χρήσης 2017
3. ΅Έγκριση πεπραγμένων
4. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να πάρουν μέρος όλα τα μέλη,
οι φίλοι και οι φίλαθλοι του Χαραυγιακού.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί
τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 χωρίς άλλη πρόσκληση, την ίδια ώρα,
στον ίδιο χώρο και με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.​ Ο Γενικός Γραμματέας

Φύτρος Μανώλης​ Πολύζος Αθανάσιος