Την Τετάρτη 6 Ιουνίου και ώρα 19:30΄ στα Γραφεία του Γηπέδου Ελληνικού θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση του Α Σ ΣΟΥΡΕΝΩΝ .

Σε περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί Κυριακή  10  Ιουνίου και ώρα 10:30΄στον ίδιο χώρο .