ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνεδρίασε χθες η Δ.Ε. Ποδοσφαίρου με τη συνέχιση της συζήτησης για τα θέματα της ομάδας και την ανεύρεση τρόπων περαιτέρω διεύρυνσης της λαϊκής βάσης των φίλων της.
Νέα συνάντηση ορίστηκε τη Δευτέρα 4/6/2018, ώρα 19.30 στο Γραφείο του Γ.Σ.Η στο Δ΄ Γήπεδο.
Η Δ.Ε.