Μεγάλη μεταγραφή για τα Σούρμενα ήρθαν σε συμφωνία με τον Γιώργο Καζαντζή..(ο Καζαντζής είναι και απο τα Σούρμενα)..

SPO_3693

P1060060