Συγκροτηθηκε σε σώμα η νέα διοίκηση της  ΔΟΞΑΣ ΒΥΡΩΝΟΣ
Η σύνθεση έχει ώς εξης:

Πρόεδρος: Καούκης Μιχάλης
Α” Αντιπρόεδρος: Ασπιώτης Μάκης
Β” Αντιπρόεδρος: Ζαχαρόπουλος Μπάμπης
Γεν. Γραμματέας: Θεοδωρίμπασης Ιωάννης
Ταμίας: Βλάχος Φώτης
Εκπρόσωπος: ΕΠΣΑ Κατσούλας Κωνσταντίνος