ΑΣ Σουρμένων Summer Camb 5-30 Ιουλίου

Μαζί σας και το καλοκαίρι! Γιατί η αγάπη για μπάλα και γνώση δεν σταματάει ποτέ!