ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ (18/8/2021)

Υπενθυμίζουμε στα σωματεία μας, ότι οι ομάδες σε όλους τους αγώνες των Πρωταθλημάτων Κατηγοριών και Υποδομής υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στο διαιτητή, αποκλειστικά και μόνο τις Κάρτες Υγείας των (αγωνιζομένων) ποδοσφαιριστών τους εν ισχύ.

Η Κάρτα Υγείας ενός ποδοσφαιριστή θα αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του ποδοσφαιριστή, θα φέρει την απαιτούμενη ιατρική θεώρηση και τη βεβαίωση ότι ο κάτοχος αυτής είναι απόλυτα υγιής και ικανός να αγωνίζεται σε αγώνες της ομάδας του.

Η Κάρτα Υγείας ποδοσφαιριστή ισχύει για ένα έτος από τη θεώρησή της, η οποία γίνεται από γιατρούς δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα με ειδικότητα την καρδιολογία ή από γιατρούς λοιπών ειδικοτήτων με πιστοποίηση Ε.Κ.Α.Ε, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 9 άρθρου 33 του Ν. 4479/27 (ΦΕΚ 94Α/2017) και την υπ’ αριθμ. 386611/15976/1417/152/13-8-2018 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υφυπουργού Αθλητισμού και πρέπει να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα.

Για τη νομότυπη συμμετοχή των ποδοσφαιριστών σε έναν αγώνα, αρκεί η προσκόμιση στο διαιτητή του, της κάρτας υγείας αθλητή. Η κάρτα υγείας αθλητή εν ισχύ, αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό μέσο σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων για τυχόν αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστών