Ακαδημίες Φωστήρα Ηλιούπολης τλ επικοινωνίας. . 697 690 0874 γήπεδο Ηλιούπολης Β’ Αγία Μαρίνα.

Πληροφορίες:τλ. 697 690 0874
Γιώργος Ζουμπουνέλης.
Δευτέρα έως Παρασκευή 18:30″-20:30′