Ενημέρωση ΕΠΣΑ (05/8/2022 15:12)

Για την αγορά των παραβόλων για τις μετεγγραφές αποδεσμεύσεις (κλπ)

Ενημερώνουμε όλα τα σωματεία μας, ότι με απόφαση της Ε.Π.Ο., η αγορά των παραβόλων για τις μετεγγραφές – πρώτες εγγραφές – αποδεσμεύσεις (ενηλίκων ή ανηλίκων) διάφορου χρόνου, θα γίνεται με τον εξής τρόπο:

** Μπαίνουμε στην Ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο. (www.epo.gr) και στα e-παράβολα ανοίγει η ηλεκτρονική αγορά παραβόλων.

ΒΗΜΑ 1ο

Στην μπάρα πάνω δεξιά, διαλέγω “ο λογαριασμός μου”.

ΒΗΜΑ 2ο

Δημιουργώ λογαριασμό σαν σωματείο ή φυσικό πρόσωπο και κατόπιν συνδέομαι.

ΒΗΜΑ 3ο

Διαλέγω το παράβολο που θέλω ως εξής:

Παράβολα ερασιτεχνικών σωματείων

1. έκδοση – επανέκδοση (μετεγγραφές – επανεγγραφές)

2. έκδοση 1ης εγγραφής ανηλίκων

3. έκδοση μετεγγραφής ορισμένου χρόνου (υποσχετική)

4. απλή ατομική επανέκδοση μέσω Ε.Π.Σ.

5. έκδοση πρώτη εγγραφή ενηλίκων

επιλέγω κατηγορία που αγωνίζεται η ομάδα και τσεκάρω το παράβολο που θέλω.

ΒΗΜΑ 4ο

Γράφω το ονοματεπώνυμο του ποδοσφαιριστή – δικαιούχου και την Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ και επιλέγω “καλάθι” (συνεχίζω και για άλλους ποδοσφαιριστές εάν επιθυμώ το ίδιο παράβολο) — αγορά παραβόλου – ταμείο — συμπληρώνω τα στοιχεία του αγοραστή, φυσικό πρόσωπο (π.χ. Πρόεδρος σωματείου) – Σωματείο, Α.Φ.Μ. σωματείου — αποστολή.

Στη συνέχεια, εμφανίζεται το RF – αριθμός και στο e-mail έρχεται η παραγγελία με όλα τα παράβολα για τους ποδοσφαιριστές που επιλέγηκαν.

ΒΗΜΑ 5ο

Πληρωμή του RF σε οποιαδήποτε Τράπεζα — λήψη στο e-mail καθενός από τα παράβολα των ποδοσφαιριστών, τα οποία θα πρέπει να εκτυπωθούν και να προσκομιστούν στην Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ μαζί με τις αιτήσεις μεταβολών και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, όπως ίσχυαν μέχρι τώρα.

Στη συνέχεια, παραθέτουμε αναλυτικά τα ποσά των προβλεπομένων παραβόλων.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023
Αναλυτικά στην ιστοσελίδα της epsa

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

SL 1 -2 Γ΄ΕΘΝ.

Α΄ΚΑΤ

Β΄ΚΑΤ

Γ΄ΚΑΤ

Α΄ΕΘΝ ΓΥΝ.

Β΄& Γ΄ΕΘΝ.ΓΥΝ

ΕΚΔΟΣΗ /ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΔΑΙ διάρκειας 1 έτους

150

100

100

80

150

80

ΕΚΔΟΣΗ /ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΔΑΙ διάρκειας 2 ετών

100

80

80

70

100

70

ΕΚΔΟΣΗ /ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΔΑΙ διάρκειας 3 ετών

70

50

40

35

70

35

ΕΚΔΟΣΗ /ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΔΑΙ διάρκειας 4 ετών

60

40

30

25

60

25

ΕΚΔΟΣΗ /ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΔΑΙ διάρκειας 5 ετών

40

30

25

20

40

20

ΕΚΔΟΣΗ ΔΑΙ πρώτης εγγραφής ανηλίκων διάρκειας 1 έτους

100

100

100

100

100

100

ΕΚΔΟΣΗ ΔΑΙ πρώτης εγγραφής ανηλίκων διάρκειας 2 ετών

80

80

80

80

80

80

ΕΚΔΟΣΗ ΔΑΙ πρώτης εγγραφής ανηλίκων διάρκειας 3 ετών

40

40

40

40

40

40

ΕΚΔΟΣΗ ΔΑΙ πρώτης εγγραφής ανηλίκων διάρκειας 4 ετών

30

30

30

30

30

30

ΕΚΔΟΣΗ ΔΑΙ πρώτης εγγραφής ανηλίκων διάρκειας 5 ετών

25

25

25

25

25

25

ΕΚΔΟΣΗ ΔΑΙ πρώτης εγγραφής ανηλίκων διάρκειας 6-7 ετών

20

20

20

20

20

20

ΕΚΔΟΣΗ ΔΑΙ πρώτης εγγραφής ενηλίκων διάρκειας 1 έτους

150

100

100

80

150

80

ΕΚΔΟΣΗ ΔΑΙ πρώτης εγγραφής ενηλίκων διάρκειας 2 ετών

100

80

80

70

100

70

ΕΚΔΟΣΗ ΔΑΙ πρώτης εγγραφής ενηλίκων διάρκειας 3 ετών

70

50

40

35

70

35

ΕΚΔΟΣΗ ΔΑΙ πρώτης εγγραφής ενηλίκων διάρκειας 4 ετών

60

40

30

25

60

25

ΕΚΔΟΣΗ ΔΑΙ πρώτης εγγραφής ενηλίκων διάρκειας 5 ετών

40

30

25

20

40

20

ΈΚΔΟΣΗ ΔΑΙ μετεγγραφής ορισμένου χρόνου διάρκειας 1 έτους

50

40

30

20

50

20

ΈΚΔΟΣΗ ΔΑΙ μετεγγραφής ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 ετών

100

80

60

40

100

40

Απλή ατομική αποδέσμευση μέσω Ε.Π.Σ.

30

25

25

25

30

25

Ατομική αποδέσμευση μέσω ΕΙΠ/ΕΠΟ

200

200

200

200

200

200

Ομαδική αποδέσμευση μέσω ΕΠΣ & ΕΙΠ/ΕΠΟ

200

200

200

200

200

200

Διαδικασία ελληνοποίησης μέσω ΕΙΠ / ΕΠΟ

200

200

200

200

200

200

Χορήγηση βεβαίωσης ΕΠΟ για έκδοση/ανανέωση άδειας διανομής αλλοδαπών

1000

1000

1000

1000

1000

1000