Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ανακοινώνει ότι από

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024, θα λειτουργήσει ΝΕΑ Εισαγωγική Σχολή Διαιτησίας

της Ένωσης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας και καταθέτοντας  τη σχετική αίτηση μαζί με παράβολο είκοσι (20) ευρώ, στα γραφεία της Ένωσης 

(Ακαδημίας 91-93, 5ος όροφος, τηλ.: 2103822202 – 203), ώρες λειτουργίας από 09:00 έως 16:00, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

Προϋποθέσεις:      1) Ηλικία από 16 ετών (συμπληρωμένα) έως 28 ετών.

2) Απολυτήριο Λυκείου. (Για τους έχοντες ηλικία από 16 έως 18 ετών

                απολυτήριο Γυμνασίου και βεβαίωση ότι συνεχίζουν τις σπουδές τους).

3) Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

             Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024.

  Η διάρκεια της Σχολής θα είναι δύο (2μήνες περίπου και θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της  

 Ένωσης